Ontwerp & bouw een fysiek model dat nieuwe medewerkers voor Rijkswaterstaat voor het dynamische deel in het veld van industriële automatisering informeert en enthousiasmeert over het werk.

Design Challenge

In de toekomst zijn er steeds meer adviseurs nodig in het gebied van industriële automatisering (IA). Daarnaast is er op dit moment een groot tekort aan deze experts. Bij Rijkswaterstaat zijn deze adviseurs hard nodig om te blijven werken aan veilige en beschikbare infrastructuur. Gedurende een jaar heb ik gewerkt aan een oplossing om meer IA adviseurs te werven door middel van een fysieke oplossing die getransporteerd kan worden van plek naar plek.

Interview resultaten samenvatten en clusteren.

Concept

5 verschillende concepten zijn ontworpen waaruit één concept gekozen is om verder uitgewerkt te worden. Het concept bestaat uit een tunnelboog met daarin een projectie. De projectie geeft meer verdieping en informatie.

Concept schets
Schaalmodel van het concept
Prototype van het ontwerp op ware grootte.

Detaillering

Het gekozen concept is verder uitgewerkt door middel van schetsen en mock-ups. Deze zijn getest met de doelgroep om feedback op te halen.

Verschillende papieren mock-up modellen om vorm iteraties te testen.

Resultaat

Aan het einde van het project is het complete ontwerp gebouwd in samenwerking met een professionele stand bouwer. Het ontwerp bestaat uit een tunnelboog, een tafel & een projectie.

Eindresultaat